Diensten

Diensten

Wemit levert verschillende diensten die kunnen worden gevat in 3 catogorien.
Klantgericht werken is het sleutelwoord. Luisteren | Samenvatten | en Doorvragen, zo krijgen wij een beeld van de vraagstelling en vanuit die vraagstelling ontwikkelen wij een oplossing. Die oplossing kan liggen op het terrein van consultancy of ontwikkeling.

Bij de uitvoering van de verschillende services denken en handelen wij vanuit het perspectief van de klant en hanteren het principe eerst gewoon dan kunstjes.  Afhankelijk van de wens van de klant, werken wij op basis van turnkey, offerte / naclaculatie of op inhuurbasis volgens een vast uurtarief.

Bij de levering van diensten richten we ons op ITIL. ITIL is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie en waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt. DIt geldt dus ook richting uw dienstverlener. Wij zijn ITIL v3 gecertificeerd.

 • Consultancy
  Advisering in de breedste zin van het woord. Dit kan in de rol van Projectleider bij het opstarten van een nieuw project. het bijspringen op lopende projecten, of advisering op het gebied van proces inrichting,  opstellen van vooronderzoeken en impact analyses. Als BA helder krijgen van business requirements en processen of het vertalen van processen naar Logische datamodellen. Voor dit laatste onderdeel hebben wij veel ervaring opgedaan met Sybase Process Analist.
  In opdracht van de ABN AMRO hebben wij recentelijk nog een project uitgevoerd mbt de levering van Smartcards ten behoeve van het elektronisch bankieren. Helder krijgen van projectdoelstellingen, verantwoordelijkheden en het uitlijnen van de verschillende leveranciers en projectmedewerkers en -teams. Ik ben  Prince 2 v2009 gecertifieerd.

 • Software development
  Ontwikkeling van software is de core-business. Sinds 1995 werken wij naast C++ , C# Cobol, VB met DELPHI en inmiddels met Delphi XE. Ook ontwikkelen we met HTML en PHP websites.
  Vele applicaties voor een groot aantal toepassingen hebben we met deze taal al ontwikkeld. Een beknopt overzicht van deze applicaties kunt u in ons portfolio terugvinden vinden.
  In deze categorie valt ook functioneel-  en technisch beheer van de applicaties. Niet alleen ontwikkeling van nieuwe applicaties maar ook uitbouw en bug fixing van bestaande programmatuur doen wij graag voor u. Uiteraard doen wij dit niet alleen voor onze eiegen applicaties, maar ook voor programmatuur van derden. Dit betekent dat u de software, die is ontwikkeld door een andere leverancier, door ons kunt laten onderhouden.
  Lees meer….
 • Software testing
  Testen van software is jarenlang van ondergeschikt belang geweest.Lang waren klanten met kwalitatief slechte programmatuur de speelbal van de leverancier en werden zij van het kastje naar de muur gestuurd. Als Freelancer / kleine ondernemer is het juist van belang kwalitatief hoogstaande software te leveren. Je klantenkring is klein en dierbaar en moet daardoor als zodanig worden benaderd. Niet voor niets is In 1995 TMAP ontwikkeld als gestructureerde testmethode. Het geeft een framework en methoden waarbij het product kan worden afgestemd en getoetst zodat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en -verwachtingen van de klant.