Argenta

Verantwoordelijk voor de continuïteit van alle verschillende applicaties ten behoeve van de businessunit verzekeringen. Zelf zijn we verantwoordelijk voor de implementatie van changes in de eerste 2 (test-)omgevingen. Via ‘Releasemanagement’ gaan deze vervolgens naar ‘Simulatie’ en daarna naar ‘PRD’ . Concreet betekent dit het beantwoorden van gebruikersvragen in de breedste zin van het woord. Het  rechtzetten van verwerkingsfouten, begeleiden van de implementatie van nieuwe versies. Binnen Argenta is ITIL v3 vrijwel letterlijk geïmplementeerd, van CAB’s en E CABS tot en met service catalogs.

Op  verzoek leveren van ad-hoc informatie aan de business. Contacten onderhouden met  gebruikers en leveranciers (in- en externe)  en zorgdragen voor een tijdige en correcte uitwisseling van gegevens tussen de verschillende partijen ,kortom ; pro-actief monitoren van de verschillende systemen. In voorkomende gevallen storingen verhelpen, hetzij zelf, hetzij i.o.m. de business, afdeling ontwikkeling of de leverancier.